Yantra Lakshmi

Lakshmi Yantra aus Kupfer, siehe auch: